- Polski Związek Wedkarski - Okręg Mazowiecki - Koło Nr 66 Przasnysz -

Na terenie powiatu przasnyskiego w 1947r powstało Sportowe Towarzystwo Wędkarskie. 
Pierwszym Prezesem Towarzystwa został kol.NIZIELSKI Mieczysław. 
Po powstaniu Polskiego Związku Wędkarskiego Towarzystwo Wędkarskie weszło w struktury PZW jako koło wędkarskie w Przasnyszu.

Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie członków Koła. 
W okresie między Walnymi Zgromadzeniami władzę sprawuje Zarząd Koła 
na czele którego stoi Prezes Zarządu Koła.

Zarząd Koła odpowiedzialny jest za całokształt prac związanych z działalnością naszego Koła.
 
 
 

ZARZĄD KOŁA

 

Prezes

Zdzisław Szacherski

 

V-ce Prezes do spraw organizacyjnych

Dariusz Bryska

 

V-ce prezes do spraw sportu i młodzieży

Jerzy Prekiel

 

Sekretarz

Anna Janowska

 

Skarbnik

Andrzej Lachowski

 

Gospodarz

Paweł Strzeszewski

 

Komendant grupy terenowej S.S.R

Romuald Borkowski

 

Rzecznik dyscyplinarny Koła

Zdzisław Dudek

 

Członek

Piotr Goliaszewski

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Przewodniczący

Jan Siejka

 

Z-ca przewodniczącego

Wiesław Śniadach

 

Sekretarz

Artur Radomski

 

Członek

Leszek Sobieraj

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Przewodniczący

Grzegorz Sitarski

 

Z-ca przewodniczącego

Bogdan Kaużyński

 

Członek

Piotr Gabrycki

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

  

Rzecznik dyscyplinarny

Zdzisław Dudek